Materiały pomocne

Niniejsza strona ma na celu pomóc przy niesieniu Wiadomości jaką zawiera Książka Anonimowi Alkoholicy.  Wiadomość to Program 12 kroków czyli: zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia, mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

12 Kroków AA

Warsztaty 2021

 • 28

  Marzec                   
  2021

  Krok 1
  Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne.
 • 04

  Kwiecień
  2021

  Krok 2
  Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
 • 11

  Kwiecień
  2021

  Krok 3
  Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
 • 18

  Kwiecień
  2021

  Krok 4

  Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.                                   

 • 25

  Kwiecień
  2021

  Krok 5 cz.1

  Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.             

 • 02

  Maj
  2021

  Krok 5 cz.2 Krok 6 i 7
  Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. 
  Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 • 09

  Maj
  2021

  Krok 8 i 9
  Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
  Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 • 16

  Maj
  2021

  Krok 10
  Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. 
 • 23

  Maj
  2021

  Krok 11
  Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę
  do jej spełnienia.
 • 30

  Maj
  2021

  Krok 12 cz. 1
  Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
 • 06

  Czerwiec
  2021

  Krok 12 cz. 2
  Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

© www.wizjadlaciebie.pl - Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Serwis Anonimowych Alkoholików Służby Światowe. Istnieje wyłącznie dzięki prywatnej osobie jako część jego pracy Dwunastego Kroku, który wychodzi z inicjatywą pomocy alkoholikom, którzy nadal cierpią. Oficjalną stronę AA w Polsce znajdziecie tu: Anonimowi Alkoholicy Polska